Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 224/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 15/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 224/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn một số vấn đề vướng mắc trong quản lý đầu tư công trình xây dựng.

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2006

Kính gửi: Công ty điện Gia Lai

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 34/CTĐ - KTKH ngày 20/01/2006 về việc hướng dẫn một số vấn đề vướng mắc trong quản lý đầu tư công trình xây dựng, sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí phí khác được quy định tại phần B khoản II mục 2.2.2 Thông tư số 04/2005/TT - BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình; Các chi phí nêu trong công văn số 34/CTĐ - KTKH như: Chi phí công cụ, dụng cụ phục vụ thi công, các chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của công nhân, các chi phí gián tiếp của các bộ phận quản lý tại doanh nghiệp…thuộc khoản mục chi chi phí chung được quy định tại phần B khoản III mục 2 tiểu khoản 2.1 Thông tư số 04/2005/TT - BXD; Chi phí nghỉ phép hàng năm của công nhân, một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động như: công cụ cầm tay, bảo hộ lao động…đã được tính bằng tỷ lệ % vào chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng của địa phương. Chi phí chung khi toàn bộ vật tư do Chủ đầu tư cấp tính như đối với trường hợp do đơn vị nhận thầu thực hiện việc mua bán vật tư; Chi phí bảo hiểm thân thể (nếu có), do cá nhân hoặc đơn vị trích từ tiền lương hoặc lợi nhuận của đơn vị.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Công ty Điện Gia lai tổ chức triển khai thực hiện theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận
- Như trên
- UBND tỉnh Gia Lai;
- Lưu VP - BXD, VKTXD;
- Vụ KTTC. TH.8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Đinh Tiến Dũng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 224/BXD-KTTC ngày 15/02/2006 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số vấn đề vướng mắc trong quản lý đầu tư công trình xây dựng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.664

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!