Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 222/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Vũ Thị Hoà
Ngày ban hành: 07/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 222/BXD-KTTC
V/v: Bổ sung hợp đồng đối với gói thầu số 1, dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên.

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên

Trả lời văn bản số 846/SXD-KTKH ngày 16/10/2007 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên đề nghị hướng dẫn thủ tục bổ sung hợp đồng cho gói thầu số 1 của dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hợp đồng tư vấn khảo sát thiết kế, lập tổng dự toán và quản lý dự án đã được chủ đầu tư ký với nhà thầu tư vấn BERIM (Cộng hoà Pháp), vì vậy về nguyên tắc việc thay đổi, điều chỉnh và bổ sung hợp đồng phải thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký giữa các bên;

Chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn phải làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng bên đối với việc phải bổ sung khối lượng hợp đồng, kéo dài thời gian thực hiện và điều chỉnh hợp đồng. Trường hợp, các nguyên nhân này không phải do nhà thầu gây ra thì việc điều chỉnh, bổ sung hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng tư vấn đã ký. Khi điều chỉnh, bổ sung hợp đồng làm vượt giá gói thầu đã được phê duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo qui định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Thái Nguyên;
-
Lãnh đạo Bộ (b/c) ;
- Lưu: VP, Vụ KTTC. T08.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH

Vũ Thị Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 222/BXD-KTTC ngày 07/11/2007 về việc bổ sung hợp đồng đối với gói thầu số 1, dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.350

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.71