Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 221/CP-QHQT ngày 18/02/2004 của Chính phủ về việc phê duyệt danh mục chương trình và dự án vay vốn WB thời kỳ 2004-2006

Số hiệu: 221/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 18/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 221/CP-QHQT
V/v phê duyệt danh mục chương trình và dự án vay vốn WB thời kỳ 2004 - 2006

Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 - Bộ Tài chính

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7451 BKH/KTĐN ngày 5 tháng 12 năm 2003) ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 14/NHNN-HTQT ngày 6 tháng 1 năm 2004) và Bộ Tài chính (công văn số 786/TC-TCĐN ngày 20 tháng 1 năm 2004) về việc phê duyệt danh mục chương trình và dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) thời kỳ 2004 - 2006, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt về nguyên tắc danh mục chương trình, dự án dự kiến vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) thời kỳ 2004 - 2006 theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nói trên.

2. Quá trình chuẩn bị đầu tư các chương trình, dự án theo danh mục trên cần tuân thủ các quy định hiện hành và những chỉ đạo sau đây:

- Đối với các chương trình, dự án mới: cần bám sát quy hoạch chung và quy hoạch ngành/ địa phương, đảm bảo tính hiệu quả và bền vững, tránh đầu tư giàn trải gây lãng phí. Riêng dự án “Phát triển công nghệ thông tin và truyền thông” cần làm rõ mối liên hệ với chương trình Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước mà Văn Phòng Chính Phủ đang thực hiện bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và khả năng của WB trong việc hỗ trợ ta đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Các chương trình, dự án có tính tiếp nối: cần đánh giá, tổng kết hiệu quả, kinh nghiệm bài học thực hiện các dự án trước đó, làm cơ sở cho quá trình chuẩn bị, thẩm định và phê duyệt chương trình, dự án mới.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thảo luận với WB khả năng đưa Dự án “Tài chính nông thôn 3” vào danh mục.

- Các dự án có quy mô đầu tư lớn, hoặc thực hiện các dự án trước đó, làm cơ sở cho quá trình chuẩn bị, thẩm định và phê duyệt chương trình, dự án mới.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thảo luận với WB khả năng đưa Dự án “Tài chính nông thôn 3” vào danh mục.

- Các dự án có quy mô đầu tư lớn, hoặc thực hiện trên địa bàn rộng khó giải ngân nhanh: cần nghiên cứu khả năng phân giai đoạn dự án, tránh kéo dài thời gian thực hiện một dự án riêng lẻ.

- Việc thẩm định chương trình, dự án cần dựa trên tiêu chí khả năng thực hiện của đơn vị chủ quản chương trình/dự án, tỷ lệ giải ngân của các dự án ODA mà các đơn vị chủ quản đã và đang thực hiện.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các cơ quan tổng hợp liên quan đề xuất trình ttpc xem xét, quyết định cơ chế quy định trách nhiệm và thưởng phạt rõ ràng cho từng cấp đối với việc để xuất dự án đầu tư, đề xuất quy mô đầu tư, quản lý, thực hiện dự án, nhằm hạn chế tối đa các trường hợp đề xuất quy mô chương trình, dự án vượt quá khả năng thực hiện phải gia hạn chương trình, dự án.

- Cần đề nghị WB hỗ trợ tìm kiếm nguồn viện trợ không hoàn lại cho công tác chuẩn bị chương trình/ dự án. Vốn trong nước chỉ được sử dụng cho mục tiêu đối ứng khi cần thiết.

- Về cơ chế tài chính cho các chương trình, dự án: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị chủ quản chương trình/ dự án đề xuất cơ chế tài chính phù hợp với quy định hiện hành và từng chương trình/ dự án, bảo đảm khả năng bền vững của ngân sách Nhà nước trong việc trả nợ nước ngoài và cấp vốn đối ứng.

3. Giao Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo xin chủ trương Bộ Chính trị danh mục các chương trình/ dự án chưa có ý kiến của Bộ Chính trị.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các đơn vị liên quan biết để thực hiện./.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 221/CP-QHQT ngày 18/02/2004 của Chính phủ về việc phê duyệt danh mục chương trình và dự án vay vốn WB thời kỳ 2004-2006

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.027
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132