Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2189/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam

Số hiệu: 2189/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2189/TTG-QHQT
V/v: tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ 
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương

 

Xét báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7517/BKH-ĐTNN ngày 12 tháng 10 năm 2006), về việc nghiên cứu, đánh giá môi trường kinh doanh của Việt Nam năm 2006 trên cơ sở kết quả xếp hạng của Ngân hàng Thế giới, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các quy định pháp luật khác có liên quan đến doanh nghiệp, đặc biệt là các thủ tục hành chính về thành lập doanh nghiệp, cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận kinh doanh; các thủ tục quản lý sau đầu tư, gia nhập thị trường, thu, nộp và hoàn thuế, thủ tục phá sản, giải thể doanh nghiệp.

2. Yêu cầu các Bộ quản lý ngành triển khai thực hiện ngay các quy định tại Điều 29 và Điều 82 của Luật Đầu tư: khẩn trương công bố hoặc trình Chính phủ ban hành và công bố cụ thể các điều kiện đầu tư đối với những lĩnh vực đầu tư có điều kiện, bảo đảm đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước đồng thời phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết; khẩn trương xây dựng và phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch có liên quan.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương liên quan, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp toàn diện, cụ thể nhằm tiếp tục cải thiện, nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2007./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT CP;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  các Vụ: KTTH, CN, NN, KG,
  VX, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2189/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.357
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192