Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2185/BXD-VLXD năm 2013 tiếp tục đầu tư dự án sản xuất vôi của Công ty TNHH Hương Hải Group do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2185/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 18/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2185/BXD-VLXD
V/v: tiếp tục đầu tư dự án sản xuất vôi của Công ty TNHH Hương Hải Group

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hương Hải Group

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 128/2013/TTr-HHG ngày 12/10/2013 của Công ty TNHH Hương Hải Group đề nghị được tiếp tục đầu tư xây dựng các dự án sản xuất vôi tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trong thời gian qua một số địa phương tiến hành cấp phép đầu tư các dự án sản xuất vôi chưa theo đúng các quy định hiện hành đối với việc thẩm định dự án, đánh giá trình độ công nghệ sản xuất, vùng nguyên liệu đối với quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản.... Đặc biệt, có Tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp là những cơ sở sản xuất vôi thủ công trước đây, nhằm mục đích để hợp thức cho doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu vôi. Nhằm tăng cường công tác quản lý đầu tư mới các cơ sở sản xuất vôi để phù hợp với Quy hoạch phát triển sản xuất vôi công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (đang tiến hành lập), đảm bảo sử dụng tài nguyên khoáng sản hiệu quả, bảo vệ môi trường, Bộ Xây dựng đã công văn số 2135/BXD-VLXD ngày 11/10/2013 về việc yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng cấp phép đầu tư mới các cơ sở sản xuất vôi.

Đối với 02 dự án đầu tư sản xuất vôi của Công ty TNHH Hương Hải Group tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh: các mỏ đá vôi núi Đồng Giá tại xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và núi đá vôi khối II (41,4 ha) tại xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh được quy hoạch để Công ty TNHH Hương Hải Group thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng làm vôi công nghiệp. Hiện nay, mỏ đá vôi núi Đồng Giá tại xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 693/GP-BTNMT ngày 09/5/2013 cho Công ty TNHH Hương Hải Group khai thác sử dụng làm nguyên liệu cung cấp cho Nhà máy sản xuất vôi Hương Hải tại xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; mỏ đá vôi khối II (41,4 ha) tại xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý cấp giấy phép thăm dò cho Công ty TNHH Hương Hải Group phục vụ làm nguyên liệu cho dự án sản xuất vôi tại xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh (tại công văn số 3587/VPCP-KTN ngày 07/5/2013 của Văn phòng Chính phủ).

Như vậy, Công ty TNHH Hương Hải Group đang thực hiện đầu tư các dự án sản xuất vôi tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh phù hợp với Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2012. Vì vậy, Bộ Xây dựng thống nhất để Công ty TNHH Hương Hải Group tiếp tục thực hiện đầu tư các dự án sản xuất vôi theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc tiếp tục đầu tư xây dựng các dự án sản xuất vôi tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh của Công ty TNHH Hương Hải Group./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Hải Phòng,
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Công ty TNHH Hương Hải Group;
- Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2185/BXD-VLXD năm 2013 tiếp tục đầu tư dự án sản xuất vôi của Công ty TNHH Hương Hải Group do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.475
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70