Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2168/TCHQ-KTTT về việc xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2168/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 21/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2168/TCHQ-KTTT
V/v xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân.
(số 300, phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 17/CV-THQ ngày 07/4/2009 của Công ty TNHH thương mại Trần Hồng Quân  về việc tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đăng ký hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/QH11; Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ, Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính, thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của Dự án ưu đãi đầu tư nêu tại điểm 1.6, Mục I, Phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTC thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu. Thủ tục hồ sơ để được miễn thuế nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2, điểm 3 Thông tư số 59/2007/TT-BTC.

Trường hợp của doanh nghiệp theo trình bày, dự án ưu đãi đầu tư của Công ty có sử dụng thường xuyên 500 lao động đến 5.000 lao động, do vậy, để có cơ sở xác định dự án thuộc đối tượng miễn thuế khi làm thủ tục đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế với cơ quan Hải quan, ngoài hồ sơ như hướng dẫn tại điểm 2, Mục I, Phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính, đề nghị nộp cho cơ quan Hải quan các Giấy tờ sau đây:

- Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án khi đi vào hoạt động sử dụng thường xuyên 500 đến 5.000 lao động;

- Bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng thường xuyên số lao động của dự án để được hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại điểm 29, Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ;

Quy định này không có sự phân biệt giữa lao động hợp đồng, thử việc hay thời vụ, Công ty không phải nộp văn bản xác nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về số lao động sử dụng thường xuyên từ 500 đến 5.000 lao động như đã nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,  KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG   
Nguyễn Văn Cẩn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2168/TCHQ-KTTT về việc xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.001
DMCA.com Protection Status

IP: 34.235.127.68