Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2147/TTg-QHQT phê duyệt Hiệp định vay vốn dự án ODA Hàn Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2147/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 18/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2147/TTg-QHQT
V/v phê duyệt Hiệp định vay vốn dự án ODA Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi: - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 17150/BTC-QLN ngày 11 tháng 12 năm 2012 về nội dung dự thảo Hiệp định vay vốn ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc cho Dự án Xây dựng tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đàm phán và nội dung Hiệp định vay vốn EDCF Hàn Quốc giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc cho dự án nêu trên; giao Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Hiệp định với đại diện Chính phủ Hàn Quốc.

2. Bộ Tư pháp cấp ý kiến pháp lý cho Hiệp định vay nêu trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT CP;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTN, KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). 24

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2147/TTg-QHQT phê duyệt Hiệp định vay vốn dự án ODA Hàn Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.115

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41