Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2145/VPCP-NN về việc lựa chọn thầu tư vấn lập thiết kế kỹ thuật và dự toán Dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi-Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2145/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 20/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2145/VPCP-NN
V/v lựa chọn thầu tư vấn lập thiết kế kỹ thuật và dự toán Dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi-Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 744/BNN-XD ngày 20/3/2007), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2308/BKH-QLĐT ngày 6/4/2007) về việc cho phép chỉ định thầu tư vấn lập thiết kế kỹ thuật và dự toán Dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi-Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật và dự toán Dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi-Cẩm Trang, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTgCP;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: KTTH, CN, ĐP, TH, Website CP;
- Lưu: VT, NN (4), Huệ 20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2145/VPCP-NN về việc lựa chọn thầu tư vấn lập thiết kế kỹ thuật và dự toán Dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi-Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.796
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106