Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc hướng dẫn thực hiện điểm 1.3, công văn số 417/CV-NH14 ngày 31/5/97

Số hiệu: 214/CV-TD2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Phùng Khắc Kế
Ngày ban hành: 16/07/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 214/CV-TD2

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 214/CV-TD2 NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 1997 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỂM 1.3 CÔNG VĂN SỐ 417/CV-NH14 NGÀY 31/5/1997

Kính gửi:

- Tổng Giám đốc các Ngân hàng Thương mại quốc doanh,
- Giám đốc các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

 

Ngày 31 tháng 5 năm 1997 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Công văn số 417/CV-NH14 "Về việc hướng dẫn thực hiện những giải pháp cấp bách của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác tín dụng ngân hàng". Tại điểm 1.3 của Công văn nói trên có đoạn:

"Trong mọi trường hợp, đơn vị vay phải có phương án sản xuất - kinh doanh được các cấp chủ quản (Bộ, UBND tỉnh, thành phố) chấp thuận, chịu trách nhiệm sử dụng vốn đúng mục đích, cam kết trả nợ vay ngân hàng đúng hạn".

Được phép của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Vụ Tín dụng hướng dẫn thêm về việc thực hiện điểm nay như sau:

1. Tinh thần chỉ đạo của Chính phủ trong việc thực hiện một số giải pháp cấp bách có liên quan đến công tác tín dụng ngân hàng là nhằm tháo gỡ khó khăn cho các Doanh nghiệp Nhà nước và các hộ nông dân để thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1997, đồng thời yêu cầu đầu tư tín dụng phải có hiệu quả, đảm bảo an toàn số vốn cho vay ra. Vì vậy, trách nhiệm của các đơn vị vay vốn là phải lựa chọn phương án sản xuất - kinh doanh và dự án đầu tư có hiệu quả, sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay và thực hiện đúng cam kết về trả nợ vay với Ngân hàng cho vay.

2. Về phía ngân hàng, mọi khoản cho vay đều phải căn cứ vào phương án sản xuất - kinh doanh và dự án đầu tư được duyệt của đơn vị để có căn cứ xem xét quyết định cho vay. Nội dung nói trên của Công văn 417/CV-NH14 được hiểu và thực hiện như sau:

a. Đối với cho vay vốn lưu động (ngắn hạn): Các Ngân hàng thương mại quốc doanh căn cứ vào phương án sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận hoặc phê duyệt để quyết định các khoản cho vay;

b. Đối với cho vay các dự án đầu tư (trung, dài hạn): Ngân hàng thương mại quốc doanh căn cứ vào các dự án của doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo các quy định của Chính phủ;

c. Riêng các trường hợp doanh nghiệp bị lỗ thì thực hiện như quy định tại mục a, điểm 1.2 của Công văn 417/CV-NH14 ngày 31/5/1997 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước.

Ghi chú:

1. "Phương án sản xuất - kinh doanh" là phương án sản xuất - kinh doanh theo từng thương vụ, mùa vụ hoặc kế hoạch sản xuất - kinh doanh theo định kỳ (quý, năm);

2. Cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sản xuất - kinh doanh hoặc dự án đầu tư của doanh nghiệp Nhà nước được hiểu là: cơ quan ra quyết định thành lập doanh nghiệp. Trong đó:

- Đối với các công ty thành viên trong Tổng công ty 91: Phương án sản xuất - kinh doanh hoặc dự án đầu tư được Bộ chuyên ngành hoặc Tổng công ty phê duyệt.

- Đối với các công ty thành viên trong Tổng công ty 90: Phương án sản xuất - kinh doanh hoặc dự án đầu tư được Bộ chuyên ngành duyệt riêng cho Công ty (nếu có) hoặc duyệt chung cho cả Tổng công ty, trong đó có kể đến nhiệm vụ của Công ty.

Vậy đề nghị Tổng Giám đốc các Ngân hàng Thương mại quốc doanh, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn tiếp và chỉ đạo các Ngân hàng cơ sở thực hiện.

 

Phùng Khắc Kế

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc hướng dẫn thực hiện điểm 1.3, công văn số 417/CV-NH14 ngày 31/5/97

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.465
DMCA.com Protection Status