Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2138/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án do Chính phủ Đan Mạch tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2138/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 14/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2138/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án do Chính phủ Đan Mạch tài trợ

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Xây dựng.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 10221/BKHĐT-KTĐN, ngày 06 tháng 12 năm 2012), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án "Chống thất thoát, thất thu nước sạch tại các đô thị nhỏ ở Việt Nam" với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 01 triệu Cua ron Đan Mạch do Chính phủ Đan Mạch tài trợ với các nội dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại công văn trên.

2. Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt nội dung, ký văn kiện Dự án với Đại sứ quán Đan Mạch và tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Mục 3 công văn số 1830/TTg-QHQT ngày 31 tháng 10 năm 2012 trước ngày 30 tháng 12 năm 2012./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ,
 các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
 - Lưu: VT, QHQT (3) MH 15

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2138/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án do Chính phủ Đan Mạch tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.040

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.254.197