Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2135/BXD-VLXD năm 2013 đề nghị tạm dừng cấp phép đầu tư cơ sở sản xuất vôi do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2135/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 11/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tạm dừng cấp mới giấy phép đầu tư SX vôi

Vừa qua, Bộ Xây dựng đề nghị UBND cấp tỉnh tạm dừng cấp phép đầu tư mới các cơ sở sản xuất vôi nếu chưa được Bộ thông qua.

Giấy chứng nhận đầu tư khai thác, chế biến vôi sẽ bị thu hồi nếu chưa thẩm định mỏ nguyên liệu, trình độ, quy mô công nghệ phù hợp.

Đồng thời, sẽ tiến hành xóa bỏ cơ sở sản xuất vôi thủ công, gây ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, mỏ khoáng sản được cấp phép sử dụng sẽ được xem xét bổ sung vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng làm VLXD.

Đây là nội dung quy định tại Công văn 2135/BXD-VLXD, được áp dụng từ ngày 11/10/2013.

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2135/BXD-VLXD
V/v: đề nghị tạm dừng cấp phép đầu tư các cơ sở sản xuất vôi

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản, tiến tới xóa bỏ các cơ sở sản xuất vôi tự phát, thủ công thiếu quy hoạch, gây ô nhiễm môi trường…, hiện nay Bộ Xây dựng đang tiến hành lập Quy hoạch phát triển sản xuất vôi công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong thời gian qua một số địa phương chưa xây dựng lộ trình xóa bỏ các cơ sở sản xuất vôi thủ công và tiến hành cấp giấy chứng nhận đầu tư chưa theo quy định về thẩm định dự án, đánh giá trình độ công nghệ sản xuất, vùng nguyên liệu đối với quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản, đánh giá tác động môi trường....Việc cấp giấy chứng nhận đầu tư các cơ sở sản xuất vôi chưa thẩm định kỹ dẫn đến thời gian cấp phép dài không phù hợp với dự án đầu tư (có dự án quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu nhưng được cấp phép đến năm 2064) hoặc công suất đầu tư lớn nhưng không có mỏ nguyên liệu, không phù hợp với tổng mức đầu tư dự án. Đặc biệt có Tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp là những cơ sở sản xuất vôi thủ công trước đây, nhằm mục đích để hợp thức cho doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu vôi.

Để đảm bảo sử dụng tài nguyên khoáng sản hiệu quả, bảo vệ môi trường, tránh đầu tư những công nghệ cũ kỹ, lạc hậu, khắc phục tình trạng cung vượt quá cầu, việc đầu tư mới cơ sở sản xuất vôi phải phù hợp với Quy hoạch phát triển sản xuất vôi công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (đang tiến hành lập). Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay một số việc sau và báo cáo về Bộ Xây dựng:

1. Tạm dừng cấp phép đầu tư mới các cơ sở sản xuất vôi khi chưa có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng.

2. Thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư khai thác, chế biến vôi đã cấp khi chưa thẩm định về mỏ nguyên liệu phù hợp với Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng, trong đó có khoáng sản làm vôi (tại Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ); hoặc chưa thẩm định nội dung về trình độ, quy mô công nghệ, đánh giá tác động môi trường, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng.

3. Xây dựng lộ trình xóa bỏ các cơ sở sản xuất vôi thủ công, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

4. Rà soát các mỏ khoáng sản được cấp phép sử dụng cho các cơ sở phục vụ sản xuất vôi công nghiệp báo cáo Bộ Xây dựng xem xét bổ sung vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành - Quận Bà Hai Trưng - Thành phố Hà Nội trước ngày 20/10/2013.

Sau khi nhận được báo cáo của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra thực tế và làm việc với các địa phương liên quan.

Bộ Xây dựng mong nhận được sự phối hợp của Qúy cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VP, VLXD, 5.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2135/BXD-VLXD năm 2013 đề nghị tạm dừng cấp phép đầu tư cơ sở sản xuất vôi do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.009
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37