Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2098TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 30/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2098TCT/PCCS
V/v: Ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 614/CV-KHĐT ngày 11/5/2005 của Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương về ưu đãi đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 3 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn “Cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì trường hợp Công ty TNHH Minh Long I hoạt động từ năm 1996 nay phá bỏ toàn bộ nhà xưởng sản xuất với tổng diện tích là 30.000 m2 để xây dựng nhà xưởng mới hoàn toàn với tổng diện tích trên 120.000 m2 trên khuôn viên nhà xưởng cũ nhằm nâng cao chất lượng, số lượng, có điều kiện hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh thì thuộc diện được hưởng ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng, nâng cao năng lực sản xuất.

2. Tại Điểm 2.1 Mục III Phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 01/09/2002 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư đáp ứng điều kiện ngành, nghề lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư như sau: “Được giảm 50% tiền sử dụng đất, nếu dự án đầu tư thuộc ngành, nghề, lĩnh vực quy định tại Danh Mục A Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên thì Công ty TNHH Minh Long sản xuất gốm sứ cao cấp xuất khẩu thuộc ngành nghề quy định tại Danh Mục A Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP nêu trên và chuyển đổi từ hình thức thuê đất sang được Nhà nước giao đất để thực hiện dự án đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh thì được giảm 50% tiền sử dụng đất.

3. Khoản 2 Mục VI Danh Mục A Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP nêu trên thì “cơ sở kinh doanh di chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi nội thị” thuộc lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư.

Tại Điểm 1 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên hướng dẫn cụ thể mức và thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tuỳ theo mức độ đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư đối với cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm ra khỏi đô thị theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cơ sở kinh doanh di chuyển đến địa bàn B, C Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên.

Căn cứ các quy định trên, cơ sở sản xuất kinh doanh từ thành phố Hồ Chí Minh di chuyển đến tỉnh Bình Dương nếu theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

4. Theo quy định tại Chương IV Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định: Thẩm quyền cấp hoặc từ chối cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho các doanh nghiệp thuộc Thủ tướng Chính phủ thành lập do Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền hoặc phân cấp cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền của Trung ương quyết định. Đối với các doanh nghiệp không phải do Thủ tướng Chính phủ thành lập thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có thẩm quyền quyết định. Trường hợp doanh nghiệp sản xuất không phải do Thủ tướng Chính phủ thành lập thực hiện di dời cơ sở sản xuất từ thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh Bình Dương thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 38 Chương IV Nghị định số 51/1999/NĐ-CP nêu trên. Nếu cơ sở sản xuất di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh Bình Dương theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì phải kèm theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP(HC), PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2098TCT/PCCS ngày 30/06/2005 về ưu đãi đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.053

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!