Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 209/BXD-KTXD về việc lập đồ án quy hoạch chi tiết Thị tứ Bản phủ, huyện Điện Biên do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 209/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Thái Lưu
Ngày ban hành: 07/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 209/BXD-KTXD
V/v: Lập đồ án quy hoạch chi tiết Thị tứ Bản phủ, huyện Điện Biên

Hà Nội, ngày 7 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty Tư vấn và Xây dựng 1-5

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 02/CV-QH ngày 10/9/2008 của Công ty Tư vấn và Xây dựng 1-5 về áp dụng đơn giá dự toán lập quy hoạch chi tiết Thị tứ Bản phủ, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về Định mức chi phí quy hoạch xây dựng, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu để sửa đổi Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng thực hiện theo Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng. Vì vậy, trong khi chờ Định mức chi phí quy hoạch xây dựng mới được ban hành, Công ty Tư vấn và Xây dựng 1-5 căn cứ nội dung, điều kiện thực tế của địa phương để lập dự toán chi phí theo yêu cầu nội dung công việc quy hoạch; Dự toán chi phí nêu trên được lập theo phụ lục hướng dẫn tại Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở để triển khai các công việc tiếp theo về quản lý đầu tư xây dựng công trình; Việc lập quy hoạch chi tiết Thị tứ Bản phủ, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên tương ứng theo lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị là phù hợp.

Căn cứ ý kiến trên, Công ty Tư vấn và Xây dựng 1-5 tổ chức thực hiện theo quy định ./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD, M5.

TL.BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XD
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 209/BXD-KTXD về việc lập đồ án quy hoạch chi tiết Thị tứ Bản phủ, huyện Điện Biên do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.172
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234