Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2073/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án do ILO tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2073/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 07/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2073/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án do ILO tài trợ

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 9377/BKHĐT-KTĐN ngày 13 tháng 11 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án “Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, cơ chế xác định tiền lương, năng lực và các thể chế thực thi pháp luật lao động tại Việt Nam” do Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tài trợ cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với các nội dung chính nêu tại văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tổng kinh phí tài trợ không hoàn lại cho Dự án là 4.000.000 USD, trong đó vốn đã được đảm bảo là 820.000 USD, vốn sẽ vận động là 3.180.000USD.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Văn phòng ILO tại Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng văn kiện dự án, tiến hành thẩm định, phê duyệt, ký kết và tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
 các Vụ: KGVX, TH; Cổng TTĐT;
 - Lưu: VT, QHQT (3). 24

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2073/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án do ILO tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.819

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38