Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2009/TTg-QHQT về việc ký Hiệp định Tín dụng và Thỏa thuận riêng cho dự án Nâng cấp hệ thống bệnh viện tuyến tỉnh, sử dụng ODA CHLB Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2009/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2009/TTg-QHQT
V/v ký Hiệp định Tín dụng và Thỏa thuận riêng cho dự án Nâng cấp hệ thống bệnh viện tuyến tỉnh, sử dụng ODA CHLB Đức

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Phú Yên, Yên Bái và Thanh Hóa

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 13661/BTC-TCĐN ngày 13 tháng 11 năm 2008) về việc ký Hiệp định Tín dụng và Thỏa thuận riêng cho Dự án "Nâng cấp hệ thống bệnh viện tuyến tỉnh", sử dụng ODA của Chính phủ CHLB Đức, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung dự thảo và ủy quyền Lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Hiệp định tín dụng với Ngân hàng Tái thiết Đức cho Dự án "Nâng cấp hệ thống bệnh viện tuyến tỉnh" kèm theo công văn nói trên của Bộ Tài chính.

2. Đồng ý cơ chế cấp phát toàn bộ nguồn vốn vay cho Dự án phù hợp với quy định của Nghị định 134/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế vay và trả nợ nước ngoài.

3. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh: Phú Yên, Yên Bái và Thanh Hóa bố trí vốn đối ứng cho Dự án trong Ngân sách hàng năm của địa phương./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTT;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản; các Vụ: TH, KGVX, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2009/TTg-QHQT về việc ký Hiệp định Tín dụng và Thỏa thuận riêng cho dự án Nâng cấp hệ thống bệnh viện tuyến tỉnh, sử dụng ODA CHLB Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.151
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.28.94