Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2006TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2006TCT/PCCS
V/v: thuế TNDN đối với chi nhánh

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 2818CT/HTr ngày 31/3/2005 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc xin ý kiến về ưu đãi thuế TNDN; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định Điều kiện để xác định dự án đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư căn cứ vào: đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực; số lượng lao động; địa bàn đầu tư; và tại Điều 2 Giấy phép Điều chỉnh số 2373/GPĐC1 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 26/11/2004 đã ghi rõ: “đối với phần thu nhập phát sinh từ hoạt động kinh doanh của chi nhánh tại thành phố Hà Nội: thuế thu nhập theo quy định hiện hành tại thời Điểm nộp thuế hàng năm”.

Vì vậy đối với trường hợp chi nhánh Trung tâm giáo dục quốc tế TYNDALE thành lập tại Hà Nội không được hưởng chính sách về thuế thu nhập doanh nghiệp như Trung tâm giáo dục quốc tế TYNDALE tại Hải Phòng mà thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết và hướng dẫn thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP (HC); PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2006 TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về ưu đãi thuế TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.621

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!