Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 20/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 24/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 20/BXD-QLN
V/v trả lời kiến nghị của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh.

Phúc đáp công văn số 554/TCNTP ngày 30/12/2010 của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đề nghị được triển khai Dự án ký túc xá sinh viên bằng nguồn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015; về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ và Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê thì việc đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên chủ yếu được thực hiện theo hướng tập trung, đáp ứng yêu cầu mỗi dự án có thể giải quyết chỗ ở cho sinh viên của một số trường hoặc cụm trường, tùy thuộc điều kiện cụ thể của từng địa phương. Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là cơ quan có tránh nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai, phê duyệt và chỉ đạo thực hiện các dự án nhà ở cho học sinh, sinh viên trên địa bàn không phân biệt cơ quan quản lý (trừ các dự án của các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an). Kế hoạch phát triển các dự án nhà ở sinh viên đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách được Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trên cơ sở danh mục dự án do Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các Bộ liên quan tổng hợp theo đề nghị của UBND cấp tỉnh.

2. Ngày 14/10/2010, UBND thành phố Hồ Chí Minh có văn bản số 5199/UBND-ĐTMT đề nghị đưa danh mục dự án Ký túc xá trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm tại địa chỉ hẻm 249 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh vào danh mục dự án được sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015. Tuy nhiên, theo đề nghị của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì nhu cầu đầu tư ký túc xá cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn cả nước là rất lớn, song nguồn trái phiếu Chính phủ lại có hạn. Trước mắt, trong năm 2011 nguồn vốn trái phiếu Chính phủ chỉ tiếp tục phân bổ cho các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2009. Do đó, để đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho sinh viên, nhà trường có thể cân đối từ các nguồn vốn khác để triển khai.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh căn cứ các nội dung nêu trên để tổ chức thực hiện cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Trần Nam (để B/C);
- Bộ Công thương;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- Sở XD TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VP, QLN(2b).

TL. BỘ TR­ƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 20/BXD-QLN ngày 24/02/2011 trả lời kiến nghị của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.096

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!