Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1976/VPCP-KG về việc giới thiệu đất cho dự án đầu tư mở rộng phòng thí nghiệm trọng điểm - Bể thử mô hình tàu thủy tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1976/VPCP-KG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 13/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1976/VPCP-KG
V/v giới thiệu đất cho dự án đầu tư mở rộng phòng thí nghiệm trọng điểm - Bể thử mô hình tàu thủy tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2007

 

Kính gửi: Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Xét đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (công văn số 527/CV-CNT-KHĐT ngày 2/4/2007) về việc giới thiệu đất cho Dự án đầu tư mở rộng Phòng thí nghiệm trọng điểm - Bể thử mô hình tàu thủy tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Yêu cầu Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc xem xét, giải quyết đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam tại công văn nêu trên, nếu có vướng mắc vượt quá thẩm quyền quản lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Ban biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các Bộ: KHCN, KHĐT, TC, XD, CN;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: CN, KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, KG (3), 18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1976/VPCP-KG về việc giới thiệu đất cho dự án đầu tư mở rộng phòng thí nghiệm trọng điểm - Bể thử mô hình tàu thủy tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.732
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77