Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1950/BXD-KTXD về việc định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1950/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 25/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1950/BXD-KTXD
V/v: Định mức dự toán xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Học viện Cán bộ quản lý Xây dựng và Đô thị

Trả lời văn bản số 985/CV-HVCBXD ngày 12/9/2008 của Học viện Cán bộ quản lý Xây dựng và Đô thị đề nghị hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Mức hao phí vật liệu, nhân công cho công tác bả ventônít vào các kết cấu (mã hiệu AK.82410 và AK.82420) công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP là các mức hao phí tương ứng với qui trình bả ventônít ba (03) lớp vào các kết cấu. Trường hợp chỉ bả hai (02) lớp thì chủ đầu tư căn cứ vào qui trình bả xây dựng định mức mới hoặc vận dụng định mức bả ventônít hai (02) lớp vào các kết cấu ở các công trình tương tự để áp dụng vào công trình của mình cho phù hợp.

Học viện Cán bộ quản lý Xây dựng và Đô thị căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. T08.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1950/BXD-KTXD về việc định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.715
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77