Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1921/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 10/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1921/BXD–HĐXD
V/v cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Khu nhà ở thị trấn Hóc Môn của Công ty cổ phần kinh doanh bất động sản Vạn Phúc Gia.

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 7508/SKHĐT-ĐKĐT ngày 20/9/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc góp ý kiến hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Khu nhà ở thị trấn Hóc Môn của Công ty cổ phần kinh doanh bất động sản Vạn Phúc Gia. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc Công ty cổ phần kinh doanh bất động sản Vạn Phúc Gia (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0304974237 ngày 09/5/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh) đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Khu nhà ở thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (diện tích 19,6688ha đất) thuộc lĩnh vực được xem xét theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật về đầu tư.

Dự án Khu nhà ở tại thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn đã được UBND Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần kinh doanh bất động sản Vạn Phúc Gia đầu tư theo văn bản số 3405/UBND-ĐTMT ngày 02/6/2008; gia hạn thời gian thực hiện (lần 2) theo văn bản số 6400/UBND-ĐTMT ngày 13/12/2010.

2. Trên cơ sở Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 19/10/2007 của UBND huyện Hóc Môn phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Thị trấn Hóc Môn và văn bản số 4663/SQHKT-QHKV2 ngày 12/11/2007 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin quy hoạch, kiến trúc tại dự án Khu nhà ở thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn. Chủ đầu tư lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 và lập dự án phát triển nhà ở Khu nhà ở thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Luật Nhà ở và pháp luật về xây dựng. Chủ đầu tư cần bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội tại dự án theo quy định của pháp luật về nhà ở.

3. Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0304974237 ngày 09/5/2007 thì Công ty cổ phần kinh doanh bất động sản Vạn Phúc Gia có chức năng kinh doanh bất động sản phù hợp quy định tại Điều 8 Luật Kinh doanh bất động sản.

Căn cứ hồ sơ cho thấy dự án có tổng mức đầu tư 1.600tỷ VNĐ, trong đó vốn góp thực hiện dự án là 240tỷVNĐ. Trình tự xác nhận vốn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng và quy định tại Điều 5 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

4. Một số nội dung cần lưu ý:

- Căn cứ hồ sơ cho thấy Công ty cổ phần kinh doanh bất động sản Vạn Phúc Gia có phần vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sở hữu là 99%. Đối chiếu với quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật đầu tư; quy định tại khoản 7 Điều 9 và khoản 1 Điều 37 Luật Đất đai thì Công ty cổ phần kinh doanh bất động sản Vạn Phúc Gia thuộc đối tượng được nhà nước cho thuê đất, việc Công ty này trực tiếp thoả thuận đền bù đất đai với các hộ dân là không đúng quy định. Do vậy, Công ty phải chuyển sang hình thức thuê đất và có nghĩa vụ nộp tiền thuê đất cho Nhà nước theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Đây là dự án phát triển nhà ở thương mại, khi đầu tư dự án, đề nghị chủ đầu tư thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

- Dự án đã được UBND Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận ra hạn thời gian thực hiện 24 tháng. Vì vậy để đảm bảo tiến độ, mục tiêu đầu tư của dự án, đề nghị Quý Sở yêu cầu nhà đầu tư cam kết thực hiện, ký quỹ bảo đảm triển khai dự án đúng tiến độ đầu tư. Trường hợp tiếp tục để dự án chậm triển khai, đề nghị xem xét việc thu hồi chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư (nếu được cấp) theo quy định của Luật đầu tư và Luật Đất đai.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- UBND TP. Hồ Chí Minh,
- Lưu VT, HĐXD (VQT – 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1921/BXD-HĐXD ngày 10/11/2011 về cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Khu nhà ở thị trấn Hóc Môn của Công ty cổ phần kinh doanh bất động sản Vạn Phúc Gia do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.528

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!