Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1909/TTg-KTN năm 2013 cơ chế thanh toán Hợp đồng BT đối với dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1909/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 12/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1909/TTg-KTN
V/v cơ chế thanh toán Hợp đồng BT đối với dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 15071/BTC-QLCS ngày 04 tháng 11 năm 2013) về việc cơ chế thanh toán Hợp đồng BT bằng giao dự án khác đối với dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Dự án khác (là dự án do Nhà đầu tư thực hiện theo thỏa thuận trong Hợp đồng BT) để Nhà đầu tư thực hiện đồng thời với dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hình thức Hợp đồng BT.

2. Bộ Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh áp dụng cơ chế thanh toán Hợp đồng BT đối với Dự án này theo quy định, đảm bảo hài hòa lợi ích và hiệu quả đầu tư./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,các Vụ: TH, V.III, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3) Hong (21b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1909/TTg-KTN năm 2013 cơ chế thanh toán Hợp đồng BT đối với dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.737
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132