Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 18619/BTC-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 15/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18619/BTC-ĐT
V/v kiến nghị bổ sung nguồn vốn vào tiêu chí dự án khởi công mi không nhất thiết phải quyết định đầu tư đến ngày 31/10 năm trước năm kế hoạch.

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Bộ Tài chính nhận được các văn bản của các địa phương: số 606/UBND-KTTH ngày 25/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, số 7334/UBND-KT ngày 16/10/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và số 1330/UBND-ĐTXD ngày 20/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang kiến nghị bổ sung nguồn vốn vào tiêu chí dự án khi công mới không nhất thiết phải quyết định đầu tư đến ngày 31/10 năm trước năm kế hoạch. Sau khi nghiên cứu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Đối với nguồn vốn đầu tư được giao trong kế hoạch năm 2015: Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ch đạo thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản số 6211/BTC-ĐT ngày 13/5/2015 về việc hướng dẫn thanh toán kế hoch năm 2015 đối với các dự án khởi công mới có quyết định đầu tư đến ngày 31/10/2014: các Bộ, cơ quan, địa phương được giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2015 đối với các dự án khởi công mới trong năm 2015 có Quyết định đầu tư phê duyệt đến ngày 31/10/2014.

2. Đối với các nguồn vốn bổ sung ngoài kế hoạch được giao năm 2015 như: vốn đầu tư bổ sung từ các nguồn tăng thu ngân sách; tăng thu x số kiến thiết; vốn cấp bù miễn thủy lợi phí; vốn vay tín dụng ưu đãi kiên chóa kênh mương; vn vay Kho bạc Nhà nước; vn hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Hè Thu; nguồn vốn bán đấu giá tài sản là những ngun bổ sung trong kế hoạch năm 2014... (không phải là nguồn giao trong kế hoạch đầu năm); Bộ Tài chính thống nhất với đề nghị của y ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên được thanh toán vốn cho dự án khởi công mới khi có quyết định đu tư được phê duyệt theo quy định (không nhất thiết đến ngày 31/10 năm trước năm kế hoạch).

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào hướng dẫn trên để chỉ đạo chủ đầu tư, các cơ quan chức năng có liên quan triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- S
Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Kho bạc Nhà n
ước (để thực hiện);
- Vụ PC, NSNN, HCSN;
- Lưu: VT, ĐT.(210).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Huỳnh Quang Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 18619/BTC-ĐT ngày 15/12/2015 kiến nghị bổ sung nguồn vốn vào tiêu chí dự án khởi công mới không nhất thiết phải quyết định đầu tư đến ngày 31/10 năm trước năm kế hoạch do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.276

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.85.80.239