Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1856/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ tiền lương đối với ban quản lý dự án Mỹ Thuận do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1856/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 28/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1856/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ tiền lương đối với ban quản lý dự án Mỹ Thuận

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án Mỹ Thuận

Trả lời công văn số 1462/PMUMT-VP ngày 19/5/2008 và công văn số 1504/PMUMT-VP ngày 21/5/2008 của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ quy định tại Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Thông tư hướng dẫn số 32/1999/TT-BLĐTBXH ngày 23/12/1999 và Thông tư số 29/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đối với các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc nhóm A, nếu bảo đảm đủ các điều kiện quy định tại Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg và Thông tư số 32/1999/TT-BLĐTBXH nêu trên thì được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 2 lần so với mức lương tối thiểu chung (mức lương tối thiểu chung tại thời điểm ngày 1/1/2008 là 540.000 đồng/tháng) và thực hiện chế độ ăn giữa ca không quá 450.000 đồng/tháng theo quy định tại điểm 3, mục IV Thông tư số 29/2007/TT-BLĐTBXH nêu trên.

2/ Căn cứ tình hình sử dụng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao (cán bộ, kỹ sư, chuyên viên), và sử dụng ngoại ngữ để trực tiếp quản lý các dự án ODA của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thấy đề nghị của quý Ban là hợp lý, đề nghị Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, giải quyết theo điểm 9, phần I Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để xác định quỹ tiền lương cho Ban quản lý dự án.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận được biết để xây dựng quỹ tiền lương và báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1856/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ tiền lương đối với ban quản lý dự án Mỹ Thuận do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.371
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30