Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1830/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án do Chính phủ Đan Mạch tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1830/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 31/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1830/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án do Chính phủ Đan Mạch tài trợ

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8488/BKHĐT-KTĐN, ngày 24 tháng 10 năm 2012), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án "Nghiên cứu khối doanh nghiệp, giai đoạn 2013-2014" với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 4,5 triệu Cua ron Đan Mạch do Chính phủ Đan Mạch tài trợ với các nội dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại công văn trên.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, phê duyệt nội dung văn kiện Dự án và tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan thống nhất với phía Đan Mạch các vấn đề liên quan đến quản lý, giải ngân và trách nhiệm của các bên có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trong lĩnh vực hợp tác nghiên cứu sử dụng ODA không hoàn lại của Chính phủ Đan Mạch, bảo đảm không để xảy ra trường hợp tương tự như đối với 04 dự án thuộc Chương trình thí điểm hợp tác nghiên cứu Việt Nam - Đan Mạch (giai đoạn 2008-2010), báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước khi triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế TW,
Tổng cục Thống kê,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ,
Vụ: TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3) MH 16

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1830/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án do Chính phủ Đan Mạch tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.959

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159