Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1814/TTg-KTN năm 2015 về chủ trương đầu tư các công trình giao thông cấp bách tỉnh Gia Lai từ nguồn Ngân sách Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1814/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 13/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1814/TTg-KTN
V/v chủ trương đầu tư các công trình giao thông cấp bách tỉnh Gia Lai từ nguồn Ngân sách Trung ương

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- y ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai (văn bản số 3837/UBND-CNXD ngày 07 tháng 9 năm 2015), ý kiến các Bộ: Giao thông vận tải (văn bản số 12593/BGTVT-KHĐT ngày 21 tháng 9 năm 2015), Tài chính (văn bản số 13305/BTC-ĐT ngày 24 tháng 9 năm 2015), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7086/BKHĐT-KCHTĐT ngày 30 tháng 9 năm 2015) về việc chủ trương đầu tư các công trình giao thông cấp bách tnh Gia Lai từ nguồn Ngân sách Trung ương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung đường Hồ Chí Minh đoạn tránh qua thành phố Pleiku vào danh mục sử dụng vốn dư trái phiếu Chính phủ các dự án mở rộng Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên (phần giữ lại làm dự phòng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4902/VPCP-KTTH ngày 26 tháng 6 năm 2015). Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, quyết định.

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thống nhất với Bộ Giao thông vận tải về cơ quan chủ quản đầu tư Dự án để thuận lợi trong triển khai.

2. Đối với đường nối hai tỉnh Gia Lai và Phú Yên: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổng hợp dự án vào kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020 của Tỉnh, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, tổng hợp chung theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Th tướng, PTTg Hoàng Trung Hải, PTTg Văn Ninh;
-
VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, V.III, TH;
-
Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1814/TTg-KTN năm 2015 về chủ trương đầu tư các công trình giao thông cấp bách tỉnh Gia Lai từ nguồn Ngân sách Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.553
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.249.15