Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1787/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 03/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1787/VPCP-V.I
V/v xử lý sau thanh tra dự án 32-34 Trần Phú, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

 

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 15/BC-UBND ngày 12/02/2007 về kết quả kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của Công ty Đầu tư và Xây dựng Thanh niên xung phong trong việc đầu tư dự án xây dựng Khu liên hợp khách sạn tại 32-34 Trần Phú, thành phố Nha Trang; Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khẩn trương xử lý dứt điểm những sai phạm, khắc phục những tồn tại liên quan đến quá trình chuẩn bị đầu tư và chuyển giao dự án nói trên theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa;
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: CN, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, V.I (3), NH.16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1787/VPCP-V.I ngày 03/04/2007 về việc xử lý sau thanh tra dự án 32-34 Trần Phú, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.144

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167