Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 178/BXD-KTXD về việc chi phí tư vấn giám sát do chủ đầu tư thực hiện do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 178/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 10/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 178/BXD-KTXD
V/v: Chi phí tư vấn giám sát do chủ đầu tư thực hiện.

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 459/SGTVT ngày 14/8/2008 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên về chi phí tư vấn giám sát do chủ đầu tư tự thực hiện, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khi chủ đầu tư có đủ điều kiện năng lực theo qui định để thực hiện công tác tư vấn giám sát thì chi phí tư vấn giám sát được xác định theo tỷ lệ qui định tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng. Trường hợp Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên (chủ đầu tư) sử dụng bộ máy chuyên môn đủ điều kiện năng lực thực hiện kiêm nhiệm công tác tư vấn giám sát thì Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên căn cứ nội dung công việc để lập dự toán chi phí làm căn cứ thanh toán theo qui định hiện hành nhưng không vượt định mức chi phí theo qui định.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên căn cứ ý kiến nêu trên để tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 178/BXD-KTXD về việc chi phí tư vấn giám sát do chủ đầu tư thực hiện do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.410
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251