Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 176/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để đầu tư nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 176/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 09/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 176/TTg-KTN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để đầu tư nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình (công văn số 2212/UBND.ĐT ngày 29 tháng 12 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 90/BNN-KH ngày 13 tháng 01 năm 2009), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 263/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03 tháng 02 năm 2009), về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để đầu tư nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc chuyển mục đích sử dụng 4,55 ha đất trồng lúa và 0,45 ha đất mương tưới, đường nội đồng tại thôn Đông Sương, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn để xây dựng nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tại công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm sử dụng diện tích đất nêu trên đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và đúng với quy định của pháp luật về đất đai.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, TTĐT, Vụ ĐP;
- Lưu VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 176/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để đầu tư nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


977

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144