Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1756/TTg-KTN năm 2013 đầu tư Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn La Sơn - Lăng Cô do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1756/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1756/TTg-KTN
V/v đầu tư Dự án đầu tư nâng cấp, mở  rộng quốc lộ 1 đoạn La Sơn - Lăng Cô

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 8839/BGTVT-ĐTCT ngày 27 tháng 8 năm 2013) và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (các công văn: số 3846/UBND-XDGT ngày 05 tháng 8 năm 2013, số 100/BC-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2013, số 117/BC-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2013); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7323/BKHĐT-KCHTĐT ngày 27 tháng 9 năm 2013) và Tài chính (công văn số 13079/BTC-ĐT ngày 01 tháng 10 năm 2013) về việc đầu tư Dự án quốc lộ 1 mở rộng đoạn La Sơn - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý triển khai Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn La Sơn - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế với quy mô như đề xuất của Bộ Giao thông vận tải.

2. Về nguồn vốn thực hiện: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn La Sơn - Lăng Cô vào danh mục các dự án mở rộng quốc lộ 1 và quốc lộ 14 trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10 năm 2013 (dự kiến 2.300 tỷ đồng).

3. Giao Bộ Giao thông vận tải thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn La Sơn - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 55/TB-VPCP ngày 21 tháng 02 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ và công văn số 979/TTg-KTN ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng , các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1756/TTg-KTN năm 2013 đầu tư Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn La Sơn - Lăng Cô do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.140
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116