Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1750/VPCP-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán với Ngân hàng Phát triển châu Á về khoản vay 2 cho dự án “Xây dựng tuyến tàu điện ngầm Bến Thành – Tham Lương” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1750/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 05/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1750/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt kết quả đàm phán với ADB về khoản vay 2 cho dự án “Xây dựng tuyến tàu điện ngầm Bến Thành – Tham Lương”.

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao,
Tư pháp, Giao thông vận tải, Xây dựng;
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (tờ trình số 210/TTr-NHNN ngày 14 tháng 12 năm 2012); và giải trình bổ sung (văn bản số 1286/NHNN-HTQT ngày 28 tháng 02 năm 2013) về kết quả đàm phán với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho dự án “Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành – Tham Lương, khoản vay 2”, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đàm phán, nội dung Hiệp định vay và các tài liệu liên quan cho khoản vay 2 nêu trên. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo cho ADB về việc phê duyệt này.

2. Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cho phù hợp với các nội dung đã thống nhất với ADB trong quá trình đàm phán; phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành các thủ tục theo quy định hiện hành để triển khai dự án đúng tiến độ và đảm bảo hiệu quả đầu tư.

3. Uỷ quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định vay này với đại diện ADB. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục cho việc ký kết Hiệp định vay nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: TH, KTN, PL, KTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 32

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1750/VPCP-QHQT ngày 05/03/2013 phê duyệt kết quả đàm phán với Ngân hàng Phát triển châu Á về khoản vay 2 cho dự án “Xây dựng tuyến tàu điện ngầm Bến Thành – Tham Lương” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.032

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217