Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 17315/BTC-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 16/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17315/BTC-ĐT
V/v hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

 

Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7/01/2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25/6/2013, số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 và số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013. Để thúc đẩy việc giải ngân kế hoạch năm 2013 đối với vốn NSNN và TPCP, đề nghị các Bộ, ngành và địa phương thực hiện một số nội dung như sau:

1. Thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn tại các công văn của Bộ Tài chính số 8552/BTC-ĐT ngày 03/7/2013 và công văn số 11068/BTC-ĐT ngày 20/8/2013 về thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013 và công văn số 15441/BTC-HCSN ngày 11/11/2013 về hướng dẫn điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013.

2. Thực hiện thu hồi vốn ứng trước kế hoạch năm 2013 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1593/TTg-KTTH ngày 11/11/2013 và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 15375/BTC-ĐT, theo đó các bộ, ngành và địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư phối hợp với Kho bạc Nhà nước xác định số liệu giải ngân của các dự án ứng trước kế hoạch năm 2013 nguồn vốn NSNN đến hết ngày 30/6/2013 và chịu trách nhiệm về số liệu thu hồi theo quy định.

3. Không kéo dài thời gian thực hiện các khoản vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ thuộc kế hoạch năm 2013 sang năm 2014 (Chỉ được phép kéo dài kế hoạch vốn năm 2013 đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền cho phép).

4. Các bộ, ngành và địa phương chỉ đạo chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển, nhất là đối với nguồn vốn NSNN, vốn TPCP, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA. Khi có khối lượng nghiệm thu để thanh toán cần khẩn trương làm thủ tục hồ sơ thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không để dồn khối lượng hoàn thành mới làm hồ sơ thanh toán vào tháng 01/2014.

5. Các bộ, ngành và địa phương thường xuyên tổ chức giao ban giữa các chủ đầu tư với các Ban Quản lý dự án về tình hình thực hiện và thanh toán các dự án trong những tháng còn lại của kế hoạch năm 2013 để thúc đẩy việc giải ngân nhanh, hết kế hoạch được giao. Đồng thời cần có các biện pháp để yêu cầu các chủ đầu tư cam kết thực hiện giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao và có chế tài xử lý nếu các chủ đầu tư không thực hiện kế hoạch vốn đã được giao.

Đề nghị thủ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng và các chủ đầu tư để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần phản ảnh về Bộ Tài chính để phối hợp xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP;
- Kho bạc Nhà nước (để thực hiện);
- Vụ NSNN; Vụ I;
- Lưu VT, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 17315/BTC-ĐT ngày 16/12/2013 hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch ngày 16/12/2013 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.866

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.84.132.40