Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1719/VPCP-KTTH ngày 03/04/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc miễn thuế nguyên liệu 5 năm

Số hiệu: 1719/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 03/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1719/VPCP-KTTH
V/v miễn thuế nguyên liệu 5 năm

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại, Y tế,
- Tổng cục Hải quan.

 

Về đề nghị của Bộ Thương mại (công văn số 0212/TM-ĐT ngày 15 tháng 01 năm 2002), Bộ Tài chính (công văn số 1515TC/TCT ngày 21 tháng 02 năm 2002) và của Công ty liên doanh dược phẩm B.Braun Hà Nội (công văn số 2802/BB ngày 28 tháng 02 năm 2002), về việc miễn thuế nguyên liệu 5 năm (bản chụp công văn kèm theo), Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thương mại trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi Quyết định 176/1999/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 1999 cho phù hợp với khoản 3 Điều 47 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam số 18/200/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000 và khoản 6 Điều 57 Nghị định 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ.

2. Những dự án đầu tư được phê duyệt từ ngày Quyết định 176/1999/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành đến trước ngày Nghị định 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, nếu có đủ điều kiện áp dụng Quyết định 176/1999/QĐ-TTg thì được hưởng ưu đãi thuế theo Quyết định 176/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1719/VPCP-KTTH ngày 03/04/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc miễn thuế nguyên liệu 5 năm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.250
DMCA.com Protection Status