Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 17119/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 15/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17119/BTC-TCHQ
V/v xác định đối tượng miễn thuế dự án ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 1645/HQLA-NV ngày 20/10/2011 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc đề nghị giải quyết vướng mắc xác định đối tượng miễn thuế đối với dự án ưu đãi đầu tư. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 102 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2011 thì người đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế: tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa (chủ dự án, chủ cơ sở đóng tàu,...) là người đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế. Việc đăng ký danh mục thực hiện trước khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa. Trường hợp chủ dự án không trực tiếp nhập khẩu hàng hóa miễn thuế mà nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ nhập khẩu hàng hóa thì nhà thầu sử dụng danh mục miễn thuế do chủ dự án đã đăng ký với cơ quan hải quan.

Theo trình bày của Cục Hải quan tỉnh Long An trường hợp của Xí nghiệp que hàn Khánh Hội - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ que hàn thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu, đã đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế với Cục Hải quan tỉnh Long An theo quy định. Tuy nhiên do Chi nhánh là đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc, không có chức năng và quyền hạn để ký hợp đồng ngoại thương nên Công ty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ que hàn đã đứng lên làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa thay cho Chi nhánh tại tờ khai số 156/NK/ĐT/B48F ngày 15/9/2010; đồng thời Công ty đã có văn bản giải trình và cam kết sử dụng số máy móc thiết bị nhập khẩu đúng mục đích của dự án ưu đãi đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An căn cứ hồ sơ của dự án, hồ sơ hàng hóa nhập khẩu và thực tế hàng hóa nhập khẩu nếu đủ cơ sở xác định hàng hóa là máy móc thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án thì xem xét miễn thuế theo quy định và trừ lùi vào danh mục hàng hóa nhập khẩu của Chi nhánh Công ty đã đăng ký với cơ quan hải quan. Trường hợp có nghi ngờ thì đề nghị kiểm tra tại dự án xử lý theo quy định.

Ngoài ra, lưu ý Cực Hải quan tỉnh Long An xem xét lại tiến độ thực hiện dự án tại giấy chứng nhận đầu tư với tình hình thực tế nhập khẩu hàng hóa miễn thuế của Công ty. Trường hợp chậm tiến độ thực hiện dự án đề nghị Công ty giải trình với cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư để được xem xét theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan tỉnh Long An được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, TCHQ. (11)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 17119/BTC-TCHQ ngày 15/12/2011 về xác định đối tượng miễn thuế dự án ưu đãi đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.376

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.252