Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1696/BXD-HĐXD về cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập dự án của Công ty cổ phần xây dựng số 1 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1696/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 11/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1696/BXD-HĐXD
V/v cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập dự án của Công ty cổ phần xây dựng số 1

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 7577/SKHĐT-ĐKĐT ngày 22/9/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến cho hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập dự án của Công ty cổ phần xây dựng số 1. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối chiếu với nội dung quy định tại Điều 3 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số 0300408745 ngày 04/8/2006 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh thì Công ty cổ phần xây dựng số 1 được phép hoạt động, kinh doanh xây dựng nhà các loại, lắp đặt hệ thống xây dựng, hoạt động thiết kế chuyên dụng, xây dựng công trình công ích, quản lý dự án.

Việc Công ty cổ phần xây dựng số 1 lập hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các mục tiêu hoạt động đã được chấp thuận, cho phép hoạt động, không phải là dự án đầu tư mới là không phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, đối chiếu với các quy định để xem xét theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HĐXD (VQT – 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1696/BXD-HĐXD về cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập dự án của Công ty cổ phần xây dựng số 1 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.286

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242