Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1678/VPCP-QHQT ngày 01/04/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển nhượng vốn trong Công ty liên doanh Hạnh phúc (Long An)

Số hiệu: 1678/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 01/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1678/VPCP-QHQT
V/v: Chuyển nhượng vốn trong công ty liên doanh Hạnh Phúc (Long An)

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An.

 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An (các công văn số 4126/CV-UB ngày 19 tháng 12 năm 2001 và 964/CV-UB ngày 29 tháng 3 năm 2002) về việc chuyển nhượng vốn trong Công ty liên doanh khai thác Hạnh Phúc (xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Đức Hoà I, tỉnh Long An), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm có ý kiến như sau:

1. Xét dự án đầu tư tại địa bàn khó khăn và đã đầu tư 1/2 tổng vốn đầu tư dự án, đồng ý về nguyên tắc việc chuyển nhượng vốn và thay đổi đối tác trong Công ty liên doanh khai thác Hạnh Phúc như đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An tại các công văn nêu trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh giấy phép đầu tư cho dự án theo quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời quy định rõ điều kiện ràng buộc thực hiện (sau này không được thay đổi đối tác nữa). Nếu các bên vẫn không đủ khả năng thực hiện như đã cam kết, cho phép Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấm dứt hiệu lực của giấy phép đầu tư theo tinh thần Nghị quyết số 09/2001/NQ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài thời kỳ 2001-2005.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1678/VPCP-QHQT ngày 01/04/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển nhượng vốn trong Công ty liên doanh Hạnh phúc (Long An)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.969
DMCA.com Protection Status