Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1634/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục dự án "Giám sát tàu cá sử dụng công nghệ vệ tinh" sử dụng vốn Pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1634/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 30/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1634/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án "Giám sát tàu cá sử dụng công nghệ vệ tinh" sử dụng vốn Pháp

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5907/BKH-KTĐN, ngày 14 tháng 8 năm 2008) về việc trình danh mục dự án "Giám sát tàu cá sử dụng công nghệ vệ tinh" sử dụng vốn Nghị định thư Việt - Pháp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án "Giám sát tàu cá sử dụng công nghệ vệ tinh" dự kiến sử dụng 13,9 triệu Euro vốn vay từ Nghị định thư tài chính Việt - Pháp với các nội dung được nêu tại công văn trên.

Phần vốn vay nêu trên được cấp phát cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện Dự án. Vốn đối ứng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tự cân đối từ ngân sách để đảm bảo triển khai Dự án đạt hiệu quả.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn thiện và tổ chức phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định, tính toán các yếu tố về hiệu quả, tính hợp lý và khả thi của Dự án, làm cơ sở đàm phán điều kiện tài chính đối với Dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg: Phạm Gia Khiêm, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTN, KGVX, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1634/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục dự án "Giám sát tàu cá sử dụng công nghệ vệ tinh" sử dụng vốn Pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.691
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.218.53