Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 1626/TCT-CS chính sách thuế nhà thầu 2016

Số hiệu: 1626/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 19/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1626/TCT-CS
V/v chính sách thuế nhà thầu.

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An.

Tổng cục Thuế công văn số 174/CT-TTHT ngày 01/02/2016 của Cục Thuế tỉnh Long An đ nghị hướng dẫn về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc thuế nhà thầu nước ngoài:

Tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC quy định về đối tượng không áp dụng:

“2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hóa cho tổ chức, cá nhân Việt Nam không kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam dưới các hình thức:

- Giao hàng tại cửa khu Việt Nam: người bán chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến hàng hóa cho đến điểm giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam; người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ cửa khu Việt Nam (k cả trường hợp giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam có kèm Điều Khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán).”

Căn cứ quy định trên, trường hợp nhà cung cấp nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hóa cho Công ty TNHH 4 Oranges không kèm theo dịch vụ và hàng hóa được giao tại cửa khẩu Việt Nam, Công ty TNHH 4 Oranges chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhận hàng, chuyên chở hàng hóa từ cửa khẩu Việt Nam thì nhà cung cấp nước ngoài thuộc đối tượng không áp dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC. Đề nghị Cục Thuế căn cứ vào Hợp đồng cụ thể đ hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

2. Về vướng mắc ưu đãi thuế TNDN:

Ngày 22/10/2014, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4638/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về việc áp dụng quy định ưu đãi thuế TNDN (bản photo gửi kèm). Đ nghị Cục Thuế tỉnh Long An căn cứ theo tình hình thực tế của doanh nghiệp và nghiên cứu nội dung điểm 1 công văn số 4638/TCT-CS nêu trên để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả li để Cục Thuế tỉnh Long An được biết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1626/TCT-CS ngày 19/04/2016 về chính sách thuế nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.015

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!