Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1615/BXD-VLXD về việc xác nhận tên và địa điểm dự án xi măng Tây Thanh Hoá do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1615/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 12/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1615/BXD-VLXD
V/v Xác nhận tên và địa điểm dự án xi măng Tây Thanh Hoá

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh hoá

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1965/UBND-CN ngày 7/5/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá, đề nghị xác nhận dự án Nhà máy xi măng Thanh Sơn, huyện Ngọc Lặc là dự án xi măng Tây Thanh Hoá được xác định trong Quyết định số 108/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến 2020. Về vấn đề này Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án xi măng Tây Thanh Hoá trong Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 108/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 là dự án tiềm năng, chưa có tên, địa điểm, quy mô công suất và tiến độ đầu tư cụ thể. Theo đề nghị của của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá tại văn bản số 1965/UBND-CN ngày 7/5/2008, Bộ Xây dựng thống nhất và xác nhận: Dự án xi măng Tây Thanh Hoá tại mục E của phụ lục kèm theo Quyết định số108/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 là dự án Nhà máy xi măng Thanh Sơn, địa điểm đặt tại xã Thuý Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá; quy mô công suất 2500 tấn clanhke/ngày tương đương 910.000 tấn xi măng/năm; tiến độ đầu tư: 2007 - 2010.

Trên đây là ý kiến xác nhận của Bộ Xây dựng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CTy cổ phần XM Thanh Sơn
- Lưu VP, Vụ VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1615/BXD-VLXD về việc xác nhận tên và địa điểm dự án xi măng Tây Thanh Hoá do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.106

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.171.214