Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1581/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 26/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1581/TCT-DNNN
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 358/CV/CT-DNNN1 ngày 20/4/2005 của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế GTGT của Tổng công ty liên doanh xây dựng công trình giao thông phía Bắc; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 6, Mục I, Phần D, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: Chủ dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại, dự án sử dụng vốn ODA vay hoặc vốn ODA hỗn hợp thuộc đối tượng nhà nước đầu tư không hoàn trả toàn bộ hoặc một phần được hoàn thuế GTGT hàng hóa dịch vụ mua vào phục vụ cho dự án. Trường hợp chủ dự án không được Ngân sách nhà nước bố trí vốn đối ứng để thanh toán tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án, chủ dự án giao thầu cho các nhà thầu chính thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế cung cấp hàng hóa dịch vụ theo giá không có thuế GTGT thì nhà thầu chính được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho dự án.

Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố Hà Nội, Tổng công ty liên danh xây dựng công trình giao thông phía Bắc (là nhà thầu chính) được chủ dự án (PMU18) giao thầu công trình Quốc lộ 1A đoạn Thường Tín - Cầu Rẽ (hợp đồng 6-QL1) và Quốc lộ 18 Nội Bài - Bắc Ninh sử dụng vốn ODA thuộc diện NSNN đầu tư không hoàn trả, các gói thầu này chủ đầu tư giao thầu không có thuế thì nhà thầu chính thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT theo quy định nêu trên.

Trường hợp nhà thầu chính là Tổng công ty liên danh xây dựng công trình giao thông phí Bắc không có con dấu riêng nên không thể đăng ký thuế, Tổng công ty liên danh được Bộ Giao thông Vận tải cho phép sử dụng con dấu của Công ty đường bộ 230 (một đơn vị thành viên của liên danh) trong mọi quan hệ giao dịch thì Công ty đường bộ 230 là đại diện cho tổng công ty liên danh xây dựng công trình giao thông phía Bắc được hoàn thuế GTGT đối với các hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án mang tên và mã số thuế của Công ty đường bộ 230.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội kiểm tra, xem xét cụ thể và thực hiện hoàn thuế GTGT cho Tổng công ty liên danh xây dựng công trình giao thông phía Bắc đối với dự án nêu trên, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế theo chế độ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- TCTy LD XDCT GT phía Bắc;
- Lưu: VT (HC), DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1581/TCT-DNNN ngày 26/05/2005 của Tổng Cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT của Tổng công ty liên doanh xây dựng công trình giao thông phía Bắc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.366

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!