Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1565/BKHĐT-KTĐPLT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Đào Quang Thu
Ngày ban hành: 11/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1565/BKHĐT-KTĐPLT
V/v báo cáo tình hình đầu tư tại địa bàn có điều kiện KT-XH ĐBKK, vùng dân tộc thiểu số theo Luật đầu tư

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Căn cứ Nghị quyết số 34/2012/QH13 ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về chương trình hoạt động giám sát năm 2013 của Quốc hội; Kế hoạch số 292/KH-UBTVQH13, ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội triển khai  thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2013; thực hiện chương trình giám sát năm 2013, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội lập kế hoạch giám sát: "Tình hình đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số theo Luật đầu tư", Hội đồng Dân tộc của Quốc hội có Văn bản số 404/HĐDT13 ngày 04/3/2013 đề nghị báo cáo tình hình đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số theo Luật đầu tư.

Triển khai nhiệm vụ nói trên, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai báo cáo về tình hình đầu tư tại địa bàn có điều kiện đặc biệt khó khăn với những nội dung sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ năm 2006-2012 (chỉ báo cáo trên địa bàn các huyện, thành phố có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục II, Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP, ngày 22/9/2006 của Chính phủ), trong đó nêu rõ: Số doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn; tổng vốn đã được các doanh nghiệp thực hiện đầu tư; đóng góp của doanh nghiệp vào việc tăng thu ngân sách địa phương và thu nhập của người dân trên địa bàn khi có doanh nghiệp đầu tư; tổng số lao động làm việc tại doanh nghiệp, số lao động là người địa phương được doanh nghiệp tuyển chọn, đào tạo và sử dụng; doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cộng đồng và tham gia giải quyết vấn đề môi trường.

2. Làm rõ những kiến nghị, đề xuất đối với Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh Luật đầu tư.

3. Điền số liệu thực hiện theo biểu mẫu kèm theo.

Đề nghị gửi Báo cáo (bản giấy và bản file) đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trước ngày 18/3/2013.

(Địa chỉ liên hệ: Đ/c Hoàng Trung Định, Vụ Kinh tế Địa phương và Lãnh thổ; ĐT: 080.44779; 090.4184804; Email: trungdinh@mpi.gov.vn).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: DTNN, ĐKKD, PC (để báo cáo);
- Lưu: VT, KTĐP&LT, Định;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Quang Thu

 


Tỉnh, thành phố: ……..

BIỂU MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KTXH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2006-2012

(Kèm theo Công văn số 1565/BKHĐT-KTĐPLT ngày 11 tháng 3 năm 2013)

Đơn vị hành chính

Số doanh nghiệp đã đầu tư trên địa bàn

Tổng vốn thực hiện (đơn vị tỷ đồng)

Tổng số thuế đã nộp vào NSNN (đơn vị tỷ đồng)

Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp

Thu nhập bình quân người dân địa phương (triệu)

Tổng số

Trong đó: doanh nghiệp đầu tư CSHT phục vụ cộng đồng và tham gia giải quyết môi trường

Tổng số (nghìn lao động)

Trong đó: Lao động địa phương (nghìn lao động)

2006

2012

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

- huyện, thị xã …

 

 

 

 

 

 

 

 

- huyện, thị xã …

 

 

 

 

 

 

 

 

……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1565/BKHĐT-KTĐPLT ngày 11/03/2013 báo cáo tình hình đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số theo Luật đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.871

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43