Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1555/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 29/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1555/BXD-QLN
V/v dự án đầu tư nhà ở thu nhập thấp kết hợp với nhà ở thương mại của Tổng Công ty Sông Hồng.

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng Văn phòng Chính phủ có văn bản số 4264/VPCP-KTN ngày 24 tháng 6 năm 2009 đề nghị cho ý kiến về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở thu nhập thấp kết hợp với nhà ở thương mại của Tổng công ty Sông Hồng tại tỉnh Khánh Hòa. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Bộ Xây dựng thống nhất với kiến nghị của Tổng công ty Sông Hồng về việc đầu tư xây dựng nhà ở thu nhập thấp kết hợp với xây dựng nhà ở thương mại trong Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại 57 Cao Thắng, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Phần xây dựng nhà ở thu nhập thấp được áp dụng cơ chế, chính sách quy định tại Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; phần nhà ở thương mại áp dụng cơ chế, chính sách hiện hành về đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. UBND tỉnh Khánh Hòa có thể cho phép Chủ đầu tư sử dụng số tiền sử dụng đất phải nộp của phần nhà ở thương mại để đầu tư phần nhà ở thu nhập thấp và bàn giao quỹ nhà thu nhập thấp cho tỉnh quản lý; giá trị của quỹ nhà ở thu nhập thấp được bàn giao cho tỉnh tương đương với số tiền sử dụng đất phải nộp của phần nhà ở thương mại (như đề xuất của Tổng công ty Sông Hồng). Do cơ chế chính sách đầu tư xây dựng dự án nhà ở thu nhập thấp và cơ chế đầu tư nhà ở thương mại có sự khác nhau, vì vậy dự án cần tách thành hai khối nhà riêng biệt, khối nhà thu nhập thấp và khối nhà thương mại để đảm bảo việc quản lý đầu tư cũng như quản lý sử dụng sau này được chặt chẽ.

2. Tổng công ty Sông Hồng phải lập dự án đầu tư trên cơ sở các quy định của Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị và các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trình UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Khánh Hòa;
- Lưu: VP, QLN(2b).

KT. BỘ TR­ƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1555/BXD-QLN ngày 29/07/2009 về việc dự án đầu tư nhà ở thu nhập thấp kết hợp với nhà ở thương mại của Tổng Công ty Sông Hồng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.109

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198