Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15344/TCHQ-TXNK năm 2014 về đăng ký Danh mục miễn thuế dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 15344/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 26/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 15344/TCHQ-TXNK
V/v đăng ký Danh mục miễn thuế dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cà Mau.

Trả lời công văn số 1055/HQCM-NV ngày 13/11/2014 của Cục Hải quan tỉnh Cà Mau về việc vướng mắc trong việc xác nhận Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của dự án khuyến khích đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 6 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này được miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ khoản 24, mục II, Danh mục B, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 87/2010/NĐ-CP thì dự án “đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông, lâm, thủy sản” thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư.

Căn cứ khoản 8 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP thì “việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều này được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế công nghệ, đổi mới công nghệ”.

Trường hợp Công ty CP Chế biến và dịch vụ thủy sản Cà Mau có dự án “Xí nghiệp chế biến mặt hàng mới” đầu tư vào lĩnh vực “chế biến nông, lâm, thủy sản” theo Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 61101000172 ngày 20/3/2014 thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư theo khoản 24, mục II, Danh mục B, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 87/2010/NĐ-CP, đã đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, nhập khẩu hết số hàng hóa trong Danh mục và đã thực hiện quyết toán với cơ quan hải quan, nay được UBND tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ hai ngày 20/10/2014 điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư (các nội dung khác không thay đổi so với Giấy chứng nhận đầu tư ban đầu) để nhập khẩu thêm một số máy móc, thiết bị mới, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Cà Mau kiểm tra hồ sơ dự án, thực tế triển khai dự án nếu xác định việc điều chỉnh nêu trên là đầu tư mở rộng và số hàng hóa nhập khẩu thêm chỉ phục vụ cho dự án đầu tư “Xí nghiệp chế biến mặt hàng mới” thì thực hiện đăng ký Danh mục cho dự án đầu tư mở rộng theo quy định tại Điều 101 Thông tư 128/2013/TT-BTC và được hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 8 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Cà Mau được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15344/TCHQ-TXNK năm 2014 về đăng ký Danh mục miễn thuế dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.446
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126