Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1534TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 24/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1534TCT/DNNN
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2005Kính gửi : Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức

Trả lời công văn số 259/CV-CT ngày 24/3/2005 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức về việc ưu đãi thuế TNDN: Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định Điều 26 Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần thì được hưởng ưu đãi về thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước. Về điều kiện số lao động sử dụng quy định cụ thể như sau:

1 - Trước ngày 1/1/2004: Tại Khoản 1, Điều 21, Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) quy định: Cơ sở kinh doanh thành lập từ dự án đầu tư thỏa mãn điều kiện sử dụng lao động quy định tại Điều 15, Nghị định số 51/1999/NĐ-CP được miễn thuế TNDN trong 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo.

Đối với trường hợp cụ thể của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức thì thời gian miễn giảm thuế TNDN đã được ghi trong giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 2722 UB-GCN ngày 10/8/2001 của UBND thành phố Hồ Chí Minh.

2 - Kể từ ngày 1/1/2004: Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 26 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì Công ty cổ phần thành lập từ doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa được miễn thuế TNDN trong 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 03 năm tiếp theo nếu đáp ứng được điều kiện sử dụng lao động quy định tại Điều 33, Nghị định số 164/2003/NĐ-CPKhoản 2 Điều 1 Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 6/8/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên.

Do vậy nếu Công ty có đủ điều kiện nêu trên thì Công ty được áp dụng giảm 50% thuế TNDN phải nộp thêm 01 năm so với ưu đãi thuế TNDN ghi trong giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 2722 UB-GCN ngày 10/8/2001 của UBND thành phố Hồ Chí Minh (theo quy định tại Khoản 2, Điều 50. Nghị định 164/2003-NĐ-CP).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần phát triển Nhà Thủ Đức biết, liên hệ với cơ quan thuế địa phương thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Cục thuế TP.HCM
- Đại diện TCT tại TP.HCM
- Lưu VP(HC), DNNN 2b

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1534 TCT/DNNN của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.638

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!