Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15238/BTC-ĐT về việc thực hiện một số giải pháp về quản lý, thanh toán các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 15238/BTC-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 28/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 15238/BTC-ĐT
V/v thực hiện một số giải pháp về quản lý, thanh toán các nguồn vốn đầu tư XDCB năm 2009.

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước.

 

Nhằm mục tiêu kích cầu đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân của các nguồn vốn đầu tư xây dựng năm 2009; căn cứ công văn số 7152/VPCP-KTTH ngày 13/10/2009 về việc báo cáo tiến độ giải ngân và điều chuyển vốn đầu tư và số 7285/VPCP-KTTH ngày 19/10/2009 về việc giải pháp thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2009 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện một số giải pháp về quản lý, thanh toán các nguồn vốn đầu tư XDCB năm 2009 như sau:

1. Các Bộ, ngành trung ương và các địa phương khẩn trương triển khai đứt điểm việc phân bổ và giao kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư để triển khai thực hiện, nhất là các nguồn vốn mới được giao (như: vốn ứng trước dự toán ngân sách nhà nước các năm 2010-2011 theo Quyết định 939/QĐ-TTg ngày 1/7/2009; vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2009 cho các Bộ, địa phương theo Quyết định 1297/QĐ-TTg ngày 20/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ….) Đồng thời rà soát tình hình thực hiện kế hoạch và giải ngân các nguồn vốn đầu tư của từng dự án thuộc phạm vi quản lý, xử lý cụ thể các nguyên nhân làm chậm tiến độ giải ngân, đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch và giải ngân. Thực hiện điều chuyển vốn đầu tư theo quy định tại công văn số 7152/VPCP-KTTH ngày 13/10/2009 của Văn phòng Chính phủ.

2. Về thời gian thực hiện và thanh toán các nguồn vốn:

- Đối với nguồn vốn đầu tư XDCB tập trung chuyển từ năm 2008 sang năm 2009 tiếp tục được thực hiện và thanh toán đến hết ngày 31/12/2009.

- Đối với nguồn vốn XDCB tập trung, nguồn vốn ứng trước, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (phần kế hoạch giao tại Quyết định số 350/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ) đã được giao năm 2009. Các dự án được phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm sau phải thuộc đối tượng được quy định tại Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm hoặc theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

3. Đối với số vốn bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng: để chủ động về vốn cho thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và phù hợp với đặc thù của công tác này (nhiều dự án thực hiện công tác giải phóng mặt bằng quá dài, thời gian không khớp với kế hoạch), căn cứ vào khả năng nguồn vốn bố trí cho công tác này, thực hiện giải ngân theo tiến độ, không phụ thuộc vào kế hoạch, dự toán nào có khả năng giải ngân nhanh có thể thực hiện vượt kế hoạch.

4. Các Bộ, ngành, địa phương đôn đốc, chỉ đạo sát sao các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án và các nhà thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và nghiệm thu khối lượng hoàn thành, kịp thời làm thủ tục gửi đến Kho bạc Nhà nước để thanh toán. Kiểm tra và kiểm điểm trách nhiệm các chủ đầu tư có khối lượng thanh toán nhưng không chịu làm các thủ tục thanh toán với Kho bạc Nhà nước để có vốn thanh toán cho các nhà thầu.

5. Đề nghị các Bộ, ngành trung ương và địa phương thường xuyên giao ban với các chủ đầu tư để kiểm điểm tiến độ triển khai việc thực hiện kế hoạch và giải ngân của các dự án, nhằm nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý vốn của Nhà nước. Đồng thời thành lập các tổ công tác để kiểm tra tình hình thực hiện ở từng dự án tập trung chỉ đạo giải quyết các khó khăn vướng mắc của các chủ đầu tư và nhà thầu.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Kho bạc nhà nước (để thực hiện);
- Lưu VT, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15238/BTC-ĐT về việc thực hiện một số giải pháp về quản lý, thanh toán các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.097

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.184.142