Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 149/TTg-CN năm 2018 về đầu tư nút giao Túy Loan - Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 149/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 30/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 149/TTg-CN
V/v đầu tư nút giao Túy Loan - Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nng - Quảng Ngãi

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản s 13053/BGTVT-ĐTCT ngày 20 tháng 11 năm 2017), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản s 10260/BKHĐT-KCHTĐT ngày 18 tháng 12 năm 2017), Tài chính (văn bản số 17309/BTC-ĐT ngày 21 tháng 12 năm 2017) về việc đầu tư nút giao Túy Loan - Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nng - Quảng Ngãi, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đầu tư nút giao Túy Loan với quy mô hoàn chỉnh theo Quyết định phê duyệt ban đầu, sử dụng nguồn vốn dư khoản vay JICA của Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Đà Nng - Quảng Ngãi, trên nguyên tắc giữ nguyên lãi suất vay theo các hiệp định đã ký kết trước đây và không bổ sung khoản vay mới.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm rà soát, xác định chính xác phần vốn dư thực tế của Dự án đường cao tốc Đà Nng - Quảng Ngãi theo các Hiệp định vay đã ký vi JICA, bảo đảm đủ để đầu tư hạng mục nêu trên; đồng thời, chịu trách nhiệm sử dụng, quản lý nguồn vốn dư tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp các quy định tại Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- TCTy ĐTPT đường cao tốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, TKBT, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 149/TTg-CN năm 2018 về đầu tư nút giao Túy Loan - Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.640
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.44.54