Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 148/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về việc đề nghị hướng dẫn chính sách thuế GTGT, TNDN việc thực hiện các hợp đồng xây dựng, lắp đặt các công trình ở nước ngoài

Số hiệu: 148/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 148/TCT-PCCS
V/v: Vướng mắc trong công tác quản lý

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Đăk Nông 

 

Trả lời công văn số 1952/CT-TH-DT ngày 21/11/2005 của Cục thuế tỉnh Bình Định về việc đề nghị hướng dẫn chính sách thuế GTGT, TNDN việc thực hiện các hợp đồng xây dựng, lắp đặt các công trình ở nước ngoài; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1/ Tại điểm 2 Mục II Thông tư số 97/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài; quy định: “Doanh nghiệp Việt Nam đối tượng ra nước ngoài có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nước ngoài, thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam, kể cả thị trường doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập theo quy định của nước nhận đầu tư”. Khoản thu nhập nhận được ở nước ngoài được xác định theo quy định của nước có hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Vì vậy trường hợp Công ty có phát sinh thu nhập từ hoạt động xây dựng, lắp đặt các công trình ở nước ngoài phải thực hiện kê khai và nộp thuế TNDN theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Khoản thu nhập nhận được ở nước ngoài được xác định theo quy định của nước có công trình xây dựng. Các khoản chi phí như hóa đơn, chứng từ của nước ngoài không được điều chỉnh theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam.

2/ Theo nguyên tắc áp dụng đánh thuế theo “điểm đến” của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mà không áp dụng nguyên tắc đánh thuế theo “xuất xứ” của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.

Việc đánh thuế GTGT theo điểm đến của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có nghĩa là đánh thuế tại nơi tiêu dùng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Vì vậy đối với các hóa đơn GTGT ở nước ngoài không được kê khai, khấu trừ hoàn thuế GTGT tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục thuế tỉnh Bình Định được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 148/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về việc đề nghị hướng dẫn chính sách thuế GTGT, TNDN việc thực hiện các hợp đồng xây dựng, lắp đặt các công trình ở nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.314
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0