Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 148 TCT/ĐTNN ngày 19/01/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Số hiệu: 148TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 19/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 148 TCT/ĐTNN
V/v thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty Điện lực BOT Phú Mỹ 3

Trả lời công văn số PM3O.2003/692 ngày 28/11/2003 của Công ty Điện lực BOT Phú Mỹ 3 về việc chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với các hợp đồng thiết kế, cung cấp và xây dựng được ký trước ngày 1/1/2004 giữa Công ty (chủ đầu tư) với Công ty Siemens AG (Đức) để xây dựng Nhà máy điện, căn cứ theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính, thì:

- Trường hợp trong Hợp đồng quy định rõ phần việc Công ty Siemens AG (Đức) thực hiện hoàn toàn ngoài Việt Nam (như thiết kế từ tổng quát và chi tiết các bộ phận của nhà máy,vận chuyển máy móc thiết bị từ các nhà máy đến cảng để chuyên chở sang Việt Nam, quản lý dự án) thì phần công việc này không thuộc đối tượng nộp thuế GTGT, thuế TBDN; các phần việc khác được thực hiện tại Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên.

- Theo quy định tại Điểm 4, Mục II, Phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tự xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo TSCĐ của Công ty không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Vì vậy trường hợp trong Hợp đồng tách riêng được giá trị máy móc, thiết bị, vật tư xây dựng nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được thì doanh thu tính thuế GTGT của Công ty Siemens AG (Đức) không bao gồm giá trị máy móc, thiết bị, vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được. Phần giá trị máy móc, thiết bị, vật tư xây dựng này vẫn phải tính vào tổng giá trị hợp đồng của Công ty Siemens AG (Đức) khi xác định thuế TNDN của Công ty Siemens AG (Đức).

Việc xác định thiết bị, máy móc, vật tư xây dựng thuộc loại  trong nước chưa sản xuất được được căn cứ theo Danh mục máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng, vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

- Trường hợp trong Hợp đồng không tách riêng được phần giá trị công việc do Công ty Siemens AG (Đức) thực hiện tại Việt Nam và phần giá trị thực hiện ngoài Việt Nam cũng như giá trị máy móc, thiết bị, vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo TSCĐ của Nhà máy điện thì toàn bộ giá trị hợp đồng sẽ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên.

- Trường hợp trong quá trình thực hiện Hợp đồng, Công ty Siemens AG (Đức) ký hợp đồng giao bớt một phần công việc xây dựng, lắp đặt cho các nhà thầu phụ Việt Nam thì doanh thu xác định thuế GTGT, thuế TNDN của Công ty Siemens AG (Đức) không bao gồm giá trị hợp đồng do các nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện. Công ty Siemens AG (Đức) có trách nhiệm xuất trình các hợp đồng ký với nhà thầu phụ Việt Nam và hoá đơn do nhà thầu phụ Việt Nam phát hành để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp.

Trường hợp các Công ty Việt Nam (nhà thầu phụ) cung cấp các loại hàng hoá, dịch vụ khác cho Công ty Siemens AG (Đức) thì giá trị hàng hoá, dịch vụ này không được tính trừ vào doanh thu tính thuế TNDN, thuế GTGT của Công ty Siemens AG (Đức).

2. Hiện nay, Bộ Tài chính đang soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2004. Vì vậy, đối với các Hợp đồng được ký kết kể từ ngày 1/1/2004 trở đi sẽ thực hiện theo quy định mới.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Điện lực BOT Phú Mỹ 3 được biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 148 TCT/ĐTNN ngày 19/01/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.115
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116