Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 14663/QLD-GT 2015 tài liệu chứng minh tư cách năng lực kinh nghiệm của nhà thầu

Số hiệu: 14663/QLD-GT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 07/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14663/QLD-GT
V/v tài liệu chứng minh tư cách, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm Hậu Giang
Địa chỉ: 288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Cục Quản lý Dược nhận được Văn bản số 376/DHG-LGD ngày 9/7/2015 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hậu Giang về vướng mắc trong đấu thầu liên quan đến hồ sơ mời thầu tại một số đơn vị yêu cầu Công ty cung cấp bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề của người phụ trách chuyên môn của cơ sở để chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.

Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 và Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 37/2013/TT-BYT ngày 11/11/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế, để chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà thầu cần cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (bản chụp có dấu xác nhận của nhà thầu) tại hồ sơ dự thầu, không có quy định nhà thầu phải cung cấp chứng chỉ hành nghề dược của người phụ trách chuyên môn về dược của cơ sở.

2. Việc yêu cầu nhà thầu phải nộp Chứng chỉ hành nghề dược của người phụ trách chuyên môn về dược của cơ sở là không đúng quy định tại Thông tư số 37/2013/TT-BYT ngày 11/11/2013, và hơn nữa theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược, thủ tục để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đã yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản chính Chứng chỉ hành nghề dược của người quản lý chuyên môn về dược của cơ sở.

Cục Quản lý Dược thông báo cho Công ty biết và thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Phạm Lê Tuấn (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Vụ KHTC (để p/h);
- SYT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Bệnh viện/viện trực thuộc Bộ Y tế:
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, GT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14663/QLD-GT ngày 07/08/2015 về tài liệu chứng minh tư cách, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu do Cục Quản lý Dược ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.104

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.70.232
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!