Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 14565/BTC-TCHQ năm 2013 chính sách thuế đối với dự án ưu đãi đầu tư được miễn thuế theo Nghị định 149/2005/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 14565/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 28/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14565/BTC-TCHQ
V/v chính sách thuế đối với các dự án ưu đãi đầu tư được miễn thuế theo Nghị định 149/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng;
- Đại biểu Huỳnh Nghĩa - Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng;
- Cục Hải quan TP. Đà Nẵng;
- Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Silver Shores.

 

Phúc đáp công văn số 7882/UBND-KTTH ngày 06/9/2013 của Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng về việc vướng mắc thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định cho dự án "Trung tâm du lịch và giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shores" của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Silver Shores, tiếp theo công văn số 5905/BTC-TCHQ ngày 10/5/2013; Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Sau khi có ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 6369/BKHĐT-ĐTNN ngày 29/8/2013, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Nhất trí với đề nghị áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư đối với dự án trung tâm du lịch và giải trí Quốc tế của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Silver Shores như đề nghị của Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng tại các công văn số 7882/UBND-KTTH ngày 06/9/2013, số 5434/UBND-KTTH ngày 27/6/2013.

Giao Cục Hải quan TP. Đà Nẵng kiểm tra thực tế hồ sơ đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và thực tế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định cho dự án "Trung tâm du lịch và giải trí Quốc tế đặc biệt Silver Shores" của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Silver Shores, nếu đáp ứng điều kiện miễn thuế theo chế độ quy định, đã đăng ký Danh mục miễn thuế với cơ quan Hải quan trước ngày 04/6/2009 (ngày Thông tư 79/2009/TT-BTC có hiệu lực), đã thực tế nhập khẩu và sử dụng hàng hóa để tạo tài sản cố định cho dự án ưu đãi đầu tư theo Danh mục đã đăng ký với cơ quan Hải quan trước ngày 04/6/2009 theo cả hai khoản, thì thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ.

Bộ Tài chính có ý kiến để Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng, Cục Hải quan TP. Đà Nẵng, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Silver Shores biết, phối hợp và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Bộ KH&ĐT (để p/h);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng;
- Tổng cục Hải quan (để t/h);
- Vụ CST, Vụ Pháp chế, Cục TCDN, Vụ TCNH-BTC;
- Lưu: VT, TCHQ(20).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14565/BTC-TCHQ năm 2013 chính sách thuế đối với dự án ưu đãi đầu tư được miễn thuế theo Nghị định 149/2005/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.687

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.40