Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1446/BXD-HĐXD góp ý kiến thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh dự án Khu du lịch – dịch vụ Cù lao Tân Vạn, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1446/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 04/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1446/BXD-HĐXD
V/v: Góp ý kiến thẩm tra cấp GCNĐT điều chỉnh dự án Khu du lịch – dịch vụ Cù lao Tân Vạn, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1332/SKHĐT-HTĐT ngày 01/7/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai đề nghị góp ý kiến thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh dự án Khu du lịch - dịch vụ Cù lao Tân Vạn của Công ty cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa - á Châu tại phường Tân Vạn, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Nội dung hồ sơ:

- Dự án Khu du lịch - dịch vụ Cù lao Tân Vạn của Công ty cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa - á Châu tại phường Tân Vạn, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã được UBND tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 47121000161 ngày 25/9/2008 và Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh ngày 21/12/2009.

Nay đăng ký điều chỉnh các nội dung:

+ Mục tiêu và quy mô dự án: Khu sân golf 18 lỗ (A); các khu dịch vụ (B,C và D); các khu biệt thự (E1, E2, E3 và J); các khu chung cư cao cấp cho thuê, văn phòng, thương mại (F, I và K); quảng trường, khách sạn, cung hội nghị, giải trí thể thao (G và H) và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trên tổng diện tích đất 474.008,9m2.

+ Tổng vốn đầu tư: 7.181,475 tỷ đồng, trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 1.435 tỷ đồng.

+ Tiến độ thực hiện dự án: từ năm 2010 đến năm 2018.

- UBND tỉnh Đồng Nai đã có Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 chấp thuận cho Công ty TNHH một thành viên Tín Nghĩa thuê 474.008,9 m2 đất để đầu tư xây dựng Khu du lịch - dịch vụ Cù lao Tân Vạn tại phường Tân Vạn, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

- Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu du lịch - dịch vụ Cù lao Tân Vạn tại phường Tân Vạn, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 3784/QĐ-UBND ngày 14/11/2008.

- UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản số 9068/UBND-KT ngày 06/11/2009 chấp thuận chủ trương việc Công ty TNHH một thành viên Tín Nghĩa hợp tác liên doanh với Ngân hàng Thương mại cổ phần á Châu và các Công ty Đầu tư, Công ty Tài chính thành viên Ngân hàng Thương mại cổ phần á Châu lập thủ tục đầu tư dự án Khu du lịch - dịch vụ Cù lao Tân Vạn tại phường Tân Vạn, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 3784/QĐ-UBND ngày 14/11/2008.

- Nhà đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa - á Châu có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3602181239 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 20/11/2009, có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục tiêu của dự án.

- Nội dung thuyết minh giải trình kinh tế – kỹ thuật về cơ bản phù hợp với Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 3784/QĐ-UBND ngày 14/11/2008. Riêng số tầng hầm của các công trình thuộc lô F, H và I chưa đúng theo quy hoạch được duyệt, cần nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp.

2. Một số lưu ý:

- Hạng mục sân golf 18 lỗ thuộc dự án Khu du lịch - dịch vụ Cù lao Tân Vạn tại phường Tân Vạn, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai không thuộc danh mục các sân golf dự kiến phát triển đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1946/QĐ-TTG ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020, tuy nhiên theo quy định tại Điểm i, Khoản 4, Điều 1, Quyết định số 1946/QĐ-TTG ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính Phủ nêu trên thì “Đối với các dự án sân golf đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đã triển khai xây dựng; dự án đã hoàn thành đang hoạt động trước ngày quy định này có hiệu lực thì tiếp tục được hoạt động, đồng thời phải bổ sung các điều kiện theo đúng quy định này”. Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm kiểm tra tình hình thực tế triển khai Dự án trên trước khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

- Ngoài ra, cần kiểm tra việc tuân thủ các tiêu chí xây dựng sân golf theo Quyết định số 1946/QĐ-TTG ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính Phủ; bổ sung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt trước khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

- Hoàn thành các thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh dự án Khu du lịch – dịch vụ Cù lao Tân Vạn tại phường Tân Vạn, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- Sở XD tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VP, HĐXD.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 
 
 
 
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1446/BXD-HĐXD góp ý kiến thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh dự án Khu du lịch – dịch vụ Cù lao Tân Vạn, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.756

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17